Trädfällning

Välkommen till Hägerlinds Trädfällning i Nordingrå! Vi erbjuder specialiserade tjänster för att avlägsna träd på ett säkert och professionellt sätt. Vi innehar den erfarenhet, utbildning och utrustning som gör att du kan känna dig trygg med att arbetet blir fackmannamässigt utfört. 

Sektionsfällning

För träd som inte kan fällas från marken på grund av knepig placering eller specifika förhållanden erbjuder vi sektionsfällning. Våra certifierade klättrare tar sig upp i träden och utför fällningen i sektioner för att undvika skador på omgivningen. Denna teknik är idealisk för träd som växer nära byggnader, kraftledningar eller andra känsliga områden.

Beskärning

Hägerlinds Trädfällning erbjuder professionell beskärning för träd av alla storlekar. Vårt team av erfarna arborister har kompetens att utföra skräddarsydd beskärning som främjar trädhälsa, säkerhet och estetik.

Varför ska man beskära ett träd?


  • Beskärning främjar hälsosam tillväxt genom att  avlägsna grenar eller toppar som växer felaktigt. Med en god struktur har ett träd större möjligheter att leva länge.


  •  Rätt utförd beskärning främjar en god frukttillväxt hos fruktträd.


  • Beskärning hjälper till att forma träden för att ge dem en mer estetisk och symmetrisk form.


  • Genom att ta bort problematiska grenar och förebygga övervikt minskar man risken för olyckor och skador på människor och byggnader.

  • För att förbättra utsikten och släppa in mer solljus. 

Bortforsling

Hägerlinds Trädfällning erbjuder självklart bortforsling av ris och stammar om du som kund önskar det. Vi kan även erbjuda att flisa grenar på plats då träflis är ett mycket användbart material i trädgården.

Konsultation

Som certifierad arborist kan vi erbjuda tjänster som trädinventering, riskbedömning eller upprättande av  trädvårdsplan.